Product was successfully added to your shopping cart.

Generelle vilkår

Bag SMYKKEdeal står MANICH® Jewelry Denmark, som er et internationalt registreret varemærke. Smykkedeal er uafhængig af særinteresser og er politisk neutral. Virksomheden drives på normale, kommercielle vilkår og formidler tilbud via e-mail til danske forbrugere. Alle, der har tilmeldt sig SMYKKEdeal, har mulighed for at købe værdibeviser på varer og tjenesteydelser fra SMYKKEdeals samarbejdspartnere. Det er SMYKKEDEALS samarbejdspartnere og ikke SMYKKEDEALS selv, der indgår aftale om køb af de varer og tjenesteydelser, som udbydes via SMYKKEdeal.

Du skal være medlem af SMYKKEdeal, være fyldt 18 år og bosat i Danmark for at kunne gennemføre et køb. Der leveres IKKE produkter til Færøerne, Grønland eller udlandet. Ved at acceptere de generelle vilkår inden et køb bekræfter du dette. Accept af de generelle vilkår indebærer følgende:

Køb
1. Smykket bestilles online via SMYKKEdeal.dk. Det vil i nogen tilfælde være samarbejdspartner, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som værdibeviset giver adgang til. SMYKKEdeal forestår udelukkende købet af værdibeviset.

2. Ved bestilling angives navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og kontooplysninger. Du kan benytte , VISA/Dankort, Visa, MasterCard, Swipp som betalingsmiddel. Der tillægges ikke kortgebyr til din betaling. Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre. Smykkedeals anvender QuickPay (www.quickpay.dk) som betalingsgateway. SMYKKEdeal har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger. Når du gennemfører en betaling online med betalingskort, er du sikret mod misbrug, idet du kan afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Alle oplyste priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl. Betaling for din ordre trækkes altid med det samme på din konto og således uafhængigt af om du køber et bevis til en tjenesteydelse, en rejse eller ophold eller et fysisk produkt, som først sidenhen leveres til dig.

3. Umiddelbart efter bestillingen modtages en ordrebekræftigelse via e-mail. Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med SMYKKEdeal.dk.

4. Salget af dealen kommer først i stand, hvis og når det lykkes SMYKKEdeal.dk at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen), kommer salget af dealen heller ikke i stand.

5. Når købet er gennemført, vil ordrebekræftigelsen blive sendt til den e-mail-adresse, der angives i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af deals, hvor varen er på lager sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto.

6. Værdibeviset skal udskrives og kan indløses hos den relevante samarbejdspartner. Gyldighedsperioden er angivet på beviset, og fremgår ligeledes inden du bestiller. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen. Vedrører værdibeviset en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af partneren i en bestemt periode (for eksempel en koncert), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil. Alle værdibeviser er forsynet med en unik kode, der skal oplyses ved indløsning af værdibeviset. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt.

Fortrydelsesret
Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, værdibeviset modtages pr. e-mail. Ønsker du at anvende din fortrydelsesret, skal du inden fortrydelsesfristens udløb maile dit værdibevis retur til deal@smykkedeals.dk. Husk at påføre din unikke kode samt kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer).

Hvis du køber en tjenesteydelse, kan du ikke fortryde købet, hvis ydelsen er leveret eller påbegyndt leveret – også selvom din 14 dages fortrydelsesret ikke er udløbet.

Hvis du køber et produkt, som leveres til dig, har du 14 dage fra den dato du modtager varen til at gøre opmærksom på, at du ønsker at fortryde dit køb og herefter 14 dage til at returnere varen. Fremgår ikke andet af dit værdibevis bærer du selv omkostninger for returfragt, hvis du fortryder dit køb. Dette gælder dog ikke, hvis din vare er defekt. Her bærer annoncøren altid omkostningerne. Returnerer du en brugt vare kan annoncøren jf. Forbrugeraftalelovens §8 stk. 1 nr. 9 reducere din refusion i forhold til den værdiforringelse som varen har lidt i forbindelse med anvendelse.

Smykkedeals tilbagebetaler værdibevisets beløb hurtigst muligt, såfremt der er gjort brug af fortrydelsesretten i tide, og smykket er returneret og ubenyttet. Er smykket brugt, er det ikke muligt at fortryde købet.

Jf. Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 2 har du dog ingen fortrydelsesret ved køb af aftaler om indkvartering, transport, forplejning, som fx servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter, underholdnings- og idrætsaktiviteter og lignende kulturbegivenheder, hvis det fremgår af aftalen på, hvilken dag(e) aftalen udføres. Køber du et fysisk produkt, som leveres til din privatadresse, gælder fortrydelsesfristen først fra den dato du modtager produktet. I dette tilfælde skal fortrydelsesfristen fremsættes overfor annoncøren og ikke Smykkedeals.

Reklamation
Skulle du opleve problemer med dit smykke fra smykkedeals.dk kan du kontakte vores kundeservice på deal@smykkedeals.dk

Det produkt eller tjenesteydelse, som dit værdibevis berettiger til leveres af annoncøren og er du utilfreds med dit køb, skal du rette din reklamation og eventuelle erstatningskrav til annoncøren. Med mindre andet er oplyst i annoncørens vilkår, skal din reklamation rettes senest 1 uge efter indløsning af tilbuddet. Herefter bortfalder din reklamationsret. Smykkedeals er udelukkende formidler af det pågældende tilbud og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i forbindelse med annoncørens levering af produkt eller tjenesteydelse.

Er du utilfreds med annoncørens vurdering af din reklamationssag, kan du indgive en klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby (www.forbrug.dk).

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive annoncørens e-mail adresse.

Indløsning af værdibevis
Værdibeviset kan ikke indløses til kontanter, men kan udelukkende anvendes i forbindelse med køb af den pågældende vare. Det er således ikke muligt at købe andre varer end det annoncerede tilbud for værdibeviset. Værdibevisets gyldighedsperiode er angivet på værdibeviset. Gyldighedsperioden for det pågældende tilbud fremgår ligeledes på SMYKKEdeals.dk. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i tre år fra værdibevisets udstedelse. Gælder værdibeviset for en vare eller tjenesteydelse, der udelukkende udbydes i en given periode, begrænses værdibevisets gyldighed hertil. Når du ikke at indløse dit værdibevis, kan du henvende dig hos annoncøren og få udstedt et tilgodebevis. Tilgodebeviset har samme pålydende værdi som dit køb på SMYKKEdeal og er som minimum gyldigt indtil 6 måneder efter udløb af den oprindelige SMYKKEdeal. Dette gælder dog ikke, hvis dit køb var omfattet af Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 2 jf. foregående afsnit. Du kan ikke få konverteret dit værdibevis til et tilgodebevis ved henvendelse til SMYKKEdeals.

Ansvarsbegrænsing og forbehold
SMYKKEdeal fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, der leveres i forbindelse med indløsning af værdibeviset. Den vare eller tjenesteydelse, som værdibeviset giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren i eget navn, og SMYKKEdeal er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnerens levering af varen eller tjenesteydelsen. SMYKKEdeal er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Værdibeviset er ikke blevet indløst hos samarbejdspartneren
  • Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger
  • Samarbejdspartnerens konkurs

SMYKKEdeal er tilgængelig for websitets brugere 24 timer i døgnet. SMYKKEdeal garanterer ikke, at sitet til enhver tid fungerer optimalt. SMYKKEdeal kan ikke drages til ansvar for eventuelle uheld som følge af benyttelsen af SMYKKEdeals.dk, eksempelvis skader på computersystem eller tab af data. Brugeren er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte websitet, herunder internetadgang, browser, e-mail m.m. SMYKKEdeals fraskriver sig ligeledes ansvaret for enhver form for tab forårsaget af anvendelsen af SMYKKEdeals service, uden at de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger følges.

Behandling af personoplysninger
Når du køber et værdibevis på SMYKKEdeals.dk, registrerer vi de oplysninger, du oplyser om navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysninger du afgiver derudover i din brugerprofil er frivillige. SMYKKEdeals er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, der har adgang til dine data. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos SMYKKEdeals, skal du rette henvendelse på deal@smykkedeals.dk eller telefon 42 43 50 18. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. SMYKKEdeals bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Den dataansvarlige på smykkedeals.dk er Spot A/S. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret men transmitterer kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til smykkedeals.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Vi bruger en logstatistik på smykkedeals.dk hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere smykkedeals.dk.

Login via nyhedsbrev
Besøger du vores hjemmeside via et link i nyhedsbrevet vil du blive logget direkte ind på din konto. Dit nyhedsbrev er derfor personligt og hverken nyhedsbrevet i sin helhed eller links fra nyhedsbrevet bør distribueres til tredjepart, da de således kan få adgang til dine brugeroplysninger.

Login med Facebook
Anvender du funktionaliteten ”Login via Facebook” benytter vi din email-adresse til at matche login. Derudover lagrer vi oplysning om din alder og dit køn. Data opbevares krypteret og deles ikke med tredjepart.

Modtagelse af SMYKKEdealsmails og værdibeviser
Når du køber en deal igennem SMYKKEDEAL, accepterer du samtidig fremover at modtage vores nyhedsbrev. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsbrevstjenesten ved at anvende det link, der står i hver mail, du modtager. SMYKKEDEALmails og værdibeviser afsendes fra kundeservice@smykkedeals.dk. Afhængig af din computers opsætning er der en risiko for, at mails havner i din spam-mappe. Du kan undgå dette ved at tilføje kundeservice@smykkedeals.dk til din adressebog.

Lovvalg og tvister
Køb via smykkedeals.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår, er underlagt dansk ret.

Kundeservice
Har du spørgsmål til SMYKKEdeal, eller det værdibevis du har købt, kan du kontakte os på mail kundeservice@smykkedeal.dk eller på telefon 42 43 50 18. Du kan til enhver tid afmelde dig SMYKKEdeal, enten ved at klikke på linket ?Afmeld SMYKKEdeal? nederst i hver SMYKKEdeal-mail eller på smykkedeal.dk

[profiler]
Memory usage: real: 30670848, emalloc: 30266640
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem